Program badań prenatalnych oraz profilaktyki raka szyjki macicy

Poli-Med Bielsko Sp. z o.o. Galena Sp. k. (Klinika Galena) zawarł umowę na realizację świadczeń w zakresie:

programu badań prenatalnych oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki.

Umowa zawarta na okres od dnia 01.07.2023 do 30.06.2028 r.