Klinika udziela świadczeń gwarantowanych (kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia) w zakresie:

 1. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej

a. profilaktyczne programy zdrowotne:

  • program badań prenatalnych
  • program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki

b. świadczenia w zakresie urologii – poradnia urologiczna 

2. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych-szpitalnych – w zakresie oddziału leczenia jednego dnia z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin w zakresie: urologia – zespół chirurgii jednego dnia – histeroskopia