Chirurgia plastyczna

Korekcja brodawek sutkowych

Korekcję brodawek piersi wykonuje się u kobiet z nabytym lub wrodzonym defektem brodawek, takim jak przerost, wciągnięcie czy wydłużenie brodawek. Zabieg jest ze wskazań medycznych lub służy poprawie wyglądu estetycznego. Korekta brodawek sutkowych jest procedurą ambulatoryjną wykonywaną w znieczuleniu miejscowym. Korekcja sutków nie powinna wpływać na możliwość karmienia piersią.