Onkolog Bielsko-Biała

Wycięcie nowotworu wargi

Rak wargi zwykle lokalizuje się w miejscach dobrze widocznych. Ze względu na stosunkowo powolny wzrost oraz późne wystąpienie przerzutów do węzłów chłonnych rozpoznanie raka wargi jest łatwe już we wczesnym stadium i wiąże się z korzystnym rokowaniem. W przypadku małych zmian wystarczająca jest radioterapia, zaś wyższe stadia zaawansowania, które mają tendencję do naciekania na żuchwę, mięśnie twarzy czy szyi, niosą konieczność leczenia chirurgicznego.

Wycięcie łagodnego guza piersi

Operacja usunięcia guza piersi dotyczy wyłącznie łagodnych guzów piersi, które z reguły nie dają przerzutów. Jest to procedura oszczędzająca, bez konieczności usunięcia marginesu zdrowych tkanek. Stosuje się ją, gdy zmiana wykryta w piersiach jest łagodna lub gdy biopsja jest niediagnostyczna i guz wymaga zbadania w całości, aby określić jego charakter. Wycięcie guza piersi w żadnym stopniu nie ingeruje w węzły chłonne.

Wycięcie nowotworu z przeszczepem skóry

Podejrzenie nowotworu skóry twarzy często sugeruje pacjentom lekarz dermatolog. Najczęściej znajduje się on na skórze, która często narażona jest na promieniowanie słoneczne: twarz, ramiona, plecy. Większość zabiegów wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Wycięcie nowotworu z przeszczepem skóry polega na usunięciu guzka z makroskopowym marginesem skóry i zamknięciu ubytku płatem skóry z tkanek okolicznych lub przeszczepem skóry pobranym z mniej widocznej części ciała pacjenta. Każda wycięta zmiana skórna zostaje poddana badaniu histopatologicznemu.

Wycięcia nowotworu nosa

Nowotwory nosa przez dłuższy czas nie dają symptomów. Ze względu na utrudnioną do obserwacji lokalizację zwykle dopiero nacieki na inne miejsca twarzy zmuszają pacjenta do wizyty kontrolnej. Nowotwory nosa mają tendencję do ekspansji miejscowej i nie wykazują zbytniej zdolności do przerzutów. Podstawą rozpoznania raka nosa jest biopsja z badaniem histopatologicznym. W przypadku operacji zwykle wykonuje się zabieg z rekonstrukcją, a następnie uzupełniająco wdraża się radioterapię lub chemioterapię jeśli badanie wykazało złośliwość guza.

Operacja usunięcia guza ślinianki

Gruczoły ślinowe, czyli ślinianki, zlokalizowane są w okolicach jamy ustnej. Największy z nich znajduje się za uszami. To w śliniankach przyusznych występują najczęściej guzy, kwalifikujące pacjenta do leczenia operacyjnego. Nie są bolesne i rosną bardzo powoli. Zwykle ujawniają się po porażeniu nerwu twarzowego. Guzy gruczołów ślinowych leczy się operacyjnie. Zabieg polega na usunięcie części lub całej ślinianki z guzem.