Voucher

Treść akordeonu
 1. Z Vouchera upominkowego może korzystać osoba pełnoletnia.
 2. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty jego zakupu – w tym okresie należy go wykorzystać. Po upływie terminu jego ważności wartość zostaje utracona.
 3. Zakupu można dokonać w Rejestracji Poli-Med Bielsko Sp. z o.o. Galena Sp. k. ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała (Klinika Galena) lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila: rejestracja@klinikagalena.pl
 4. Przy zakupie Bonu Prezentowego drogą elektroniczną, kupujący ma obowiązek przesłać na wskazany adres e-mailowy rejestracja@klinikagalena.pl potwierdzenie dokonania przelewu. Wysyłka Bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi dopiero po zaksięgowaniu podanej kwoty na rachunku bankowym Kliniki Galena.
 5. Voucher wystawiony jest:
  – na konkretny zabieg lub pakiet zabiegów lub
  – na konkretną wartość, z zastrzeżeniem że nie ma możliwości wydania reszty w gotówce. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.
 6. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr tel. 33 816 11 00, 33 816 04 43 lub osobiście w Rejestracji Kliniki Galena.
 7. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z usługi. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnego Vouchera.
 8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 9. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Klinika Galena nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.