rodo

Klauzula informacyjna - ankieta epidemiologiczna

Wywiad epidemiologiczny COVID-19

Klauzula informacyjna- ankieta epidemiologiczna

Klauzula informacyjna – rozmowy telefoniczne

Regulamin teleporad medycznych

Klauzula informacyjna dla pacjentów GALENA

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Klauzula informacyjna – usługi pozamedyczne

Klauzula inforomacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – wtyczki Facebook

Klauzula informacyjna – marketing usług własnych

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: iod@klinikagalena.pl