dr n. med. Piotr Zdunek

specjalista radiologii

Tytuł zawodowy, specjalizacje, ukończone uczelnie

  • Specjalista w zakresie radiodiagnostyki z 22 letnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki chorób nowotworowych.
  • Specjalizację z zakresu radiologii uzyskał w 1997 r.
  • Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 2008 r na podstawie pracy doktorskiej „Znaczenie TK kolonografii w diagnostyce oraz ocenie stopnia zaawansowania raków esicy, okrężnicy i kątnicy”.

Zaangażowany jest w diagnostykę obrazową chorób nowotworowych opartą na tradycyjnej rentgenodiagnostyce, mammografii, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym.

Metody diagnostyczne wykorzystuje do celowanego pobierania materiału komórkowego i tkankowego podejrzanych guzów za pomocą igieł biopsyjnych:

  • biopsji cienko i gruboigłowej tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, guzów tkanek miękkich, prostaty,
  • biopsji cienko i gruboigłowej, wykonywanych w warunkach szpitalnych, narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej,
  • biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią, pozwalającej usunąć guzki piersi,
  • przeprowadza w warunkach szpitalnych zabiegi termoablacji zmian ogniskowych wątroby.

Jako wykładowca jest zaangażowany w prowadzeniu kursów specjalizacyjnych zarówno w radiologii jak i specjalizacji klinicznych.

Uczestnik licznych kursów oraz zjazdów krajowych i zagranicznych, wygłaszający także własne prezentacje.
W ciągu ostatniego roku prezentował doświadczenia własne na zjazdach Towarzystwa Radiologicznego we Wrocławiu 06.2013, Rak płuca 2013 w Gdańsku, Szkole Pulmonologii w Warszawie 02.2014 na temat:

  • znaczenie biopsji gruboigłowej w diagnostyce raka płuca
  • biopsja gruboigłowa w diagnostyce przerzutów raka piersi


Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, corocznie uczestniczy w Europejskim Zjeździe Radiologicznym w Wiedniu.