Pulmonologia

Niezależnie od tego, czy szukasz diagnozy choroby płuc, czy masz problemy z oddychaniem, pulmonolog jest typem lekarza, do którego możesz zostać skierowany. 

 

Czym jest pulmonologia?

Medycyna pulmonologiczna to podspecjalizacja chorób wewnętrznych, która koncentruje się na zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu chorób układu oddechowego i płuc. 

 

Co leczą specjalista pulmonolog?

Pulmonolog to lekarz, który diagnozuje i leczy choroby układu oddechowego – płuc i innych narządów, które pomagają oddychać. W przypadku niektórych stosunkowo krótkotrwałych chorób, które wpływają na płuca, takich jak grypa lub zapalenie płuc, możesz uzyskać całą potrzebną opiekę od swojego lekarza. Ale jeśli twój kaszel, duszność lub inne objawy nie ustępują, może być konieczna wizyta u pulmonologa.

Pulmonolog zajmuje się leczeniem takich chorób jak:

 • Astma – choroba, która rozpala i zwęża drogi oddechowe i utrudnia oddychanie;
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc – grupa chorób płuc, która obejmuje rozedmę i przewlekłe zapalenie oskrzeli;
 • Mukowiscydoza – choroba spowodowana zmianami w genach, która powoduje gromadzenie się lepkiego śluzu w płucach;
 • Rozedma płucna – uszkadza worki powietrzne w płucach;
 • Śródmiąższowa choroba płuc – grupa schorzeń, które powodują blizny i wapnienie płuca;
 • Rak płuc;
 • Obturacyjny bezdech senny, który powoduje powtarzające się przerwy w oddychaniu podczas snu;
 • Nadciśnienie płucne lub wysokie ciśnienie krwi w tętnicach płuc;
 • Gruźlica – bakteryjna infekcja płuc ;
 • Rozstrzenie oskrzeli, które uszkadzają drogi oddechowe, przez co tworzą nawet blizny w drzewie oskrzelowym;
 • Zapalenie dróg oddechowych, z kaszlem i dodatkowym śluzem. Może prowadzić do infekcji;
 • Zapalenie płuc – infekcja, która powoduje zapalenie i wypełnienie worków powietrznych (pęcherzyków płucnych) ropą 

 

Kiedy jest potrzebna wizyta w poradni pulmonologicznej?

Zwykły kaszel związany z alergią lub przeziębieniem nie powinien skłaniać pacjenta do szukania specjalisty pulmonologa. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien być tym, który wtedy jako pierwszy pomoże. Być może skieruje na dalsze badania do alergologa, laryngologa lub pulmonologa właśnie. Zwykle wtedy, kiedy pacjent skarży się na kaszel utrzymujący się dłużej niż trzy tygodnie. 

Kiedy jeszcze należy odwiedzić pulmonologa? Objawy wskazujące na choroby płuc mogą być wytycznymi do wizyty u pulmonologa. Jeśli odczuwasz poniższe problemy, zgłoś się do specjalisty:

 • Ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • Zawroty głowy lub omdlenia
 • Trudności w oddychaniu, szczególnie podczas ćwiczeń 
 • Świszczący oddech
 • Nawracające lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub przeziębienia, które wpływają na układ oddechowy
 • Astma, która nie jest dobrze kontrolowana lub ma niezidentyfikowane wyzwalacze

Centrum medyczne Klinika Galena w miejscowości Bielsko Biała oferuje porady pulmonologiczne. Konieczna wcześniejsza rejestracja.

 

Jakie badania wykonuje nasza poradnia pulmonologiczna?

Podstawowym badaniem pulmonologicznym, jakie można wykonać w naszej klinice w miejscowości Bielsko Biała, jest spirometria. Badania spirometrii dają możliwość wykonania oceny parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc. Dzięki niej określa się szybkość przepływu powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie wykonuje się w celu diagnostycznym (potwierdzenie rozpoznania) lub prognostycznym (ocena stopnia zaawansowania zmian), monitorowania przebiegu oraz oceny skuteczności prowadzonego leczenia.

Wskazaniami wykonania badania spirometrycznego są m. in.:

 • objawy chorobowe, zwłaszcza przewlekłe, ze strony układu oddechowego,
 • czynniki ryzyka (palenie tytoniu lub inne szkodliwe czynniki toksyczne),
 • ocena ryzyka operacyjnego,
 • leczenie, które mogło uszkodzić układ oddechowy,
 • konieczność badania w medycynie pracy.

Gdy występuje podejrzenie przewlekłej obturacyjne choroby płuc lub astmy, spirometrię należy wykonać z próbą rozkurczową, która polega na wykonaniu badania spirometrycznego wyjściowego, a następnie kolejnego badania po podaniu odpowiedniej dawki leku rozkurczającego oskrzela (lek i inhalator pacjent musi mieć ze sobą).

 

Pulmonolog Bielsko Biała? Tylko Klinika Galena!

Najlepszy pulmonolog Bielsko Biała? Poradnia pulmonologiczna z wysoką renomą mieści się Klinice Galena w miejscowości Bielsko Biała, gdzie nasze centrum medyczne ma swoją siedzibę. Zapraszamy na konsultację. Rejestracja na wizytę w dni powszednie w godzinach 08:00-19:00.

Badanie spirometryczne

Badanie spirometryczne to w pełni bezpieczna i nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca ocenić czynności układu oddechowego.

Jeśli istnieje podejrzenie POChP oraz astmy spirometrię wykonuje się z próbą rozkurczową, która polega na wykonaniu wyjściowego badania spirometrycznego, a następnie po podaniu odpowiedniej dawki leku rozkurczającego oskrzela wykonaniu badania ponownie.

Wskazaniami do wykonania badania

 • orzecznictwo o stanie zdrowia,
 • osoby posiadające objawy chorobowe ze strony układu krążenia,
 • osoby z włączonym leczeniem, które może potencjalnie uszkodzić układ oddechowy,
 • osoby z czynnikami ryzyka (np. palenie tytoniu),
 • osoby u których konieczna jest ocena ryzyka wykonania operacji,
 • monitorowanie przebiegu i ocena efektywności leczenia (osoby ze zdiagnozowaną chorobą).

Przeciwwskazania do wykonania badania

 • zawał serca  (w ciągu 7 dni przed badaniem),
 • hipotensja, ciężkie nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca,
 • zdekompensowana niewydolność serca,
 • niekontrolowane nadciśnienie płucne,
 • ostre serce płucne,
 • niestabilna klinicznie zatorowość płucna,
 • omdlenia (z natężonym wydechem lub kaszlem),
 • tętniak naczyń mózgowych,
 • zabieg neurochirurgiczny  (w ciągu 4 tygodni przed badaniem),
 • niedawno przebyte wstrząśnienie mózgu z utrzymującymi się objawami,
 • zabieg okulistyczny (w ciągu 7 dni przed badaniem),
 • zabieg operacyjny, zakażenie zatok przynosowych, ucha środkowego (w ciągu 7 dni przed badaniem),
 • odma opłucnowa,
 • zabieg torakochirurgiczny lub chirurgiczny jamy brzusznej (w ciągu 4 tygodni przed badaniem),
 • aktywna choroba zakaźna lub jej podejrzenie (np. gruźlica lub COVID-19),
 • objawy, które sprzyjają transmisji zakażenia (np, krwioplucie lub krwawienie z jamy ustnej),
 • zaawansowana ciąża.

SPIROMETRIA – PRZEWODNIK PACJENTA

Spirometria to badanie umożliwiające ocenę parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc oraz określające szybkość przepływu powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie wykonuje się w celu diagnostycznym (potwierdzenie rozpoznania) lub prognostycznym (ocena stopnia zaawansowania zmian). Natomiast u osób z rozpoznaną chorobą może służyć do monitorowania przebiegu oraz oceny skuteczności prowadzonego leczenia.

 

Głównym wskazaniem do spirometrii jest podejrzenie przewlekłej choroby układu oddechowego, a także ocena czynności układu oddechowego.  Innymi podstawowymi wskazaniami wykonania badania spirometrycznego są: 

 • objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
 • czynniki ryzyka (palenie tytoniu lub inne szkodliwe czynniki toksyczne),
 • ocena ryzyka operacyjnego,
 • leczenie potencjalnie uszkadzające układ oddechowy,
 • konieczność badania w medycynie pracy.

 

Obecnie nie zaleca się wykonywania spirometrii jako badania przesiewowego w poszukiwaniu osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). W tym przypadku konieczność badania spirometrycznego powinna być potwierdzona przez lekarza pulmonologa.

 

Gdy występuje podejrzenie POChP oraz astmy spirometrię należy wykonać z próbą rozkurczową, która polega na wykonaniu badania spirometrycznego wyjściowego, a następnie kolejnego badania po podaniu odpowiedniej dawki leku rozkurczającego oskrzela. Warto zaznaczyć, iż pacjent na badanie powinien udać się z własnym inhalatorem oraz lekiem rozkurczowym.

 

Przed wykonaniem spirometrii z próbą rozkurczową pacjenci, którzy przyjmują stałe leki rozszerzające oskrzela, powinni je odstawić na ok. 6-24 godzin przed badaniem – należy również skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Osoby decydujące się na badanie powinny także uwzględnić sytuacje, w których podanie leków z grupy krótko działających ß2-mimetyków lub antycholinergików może być potencjalnie niebezpieczne. 

 

Spirometria jest w pełni bezpieczną i nieinwazyjną procedurą diagnostyczną. Jednakże jak każde badanie może powodować niepożądane skutki uboczne – ok. 5/10 000 przypadków, które ustępują samoistnie i nie wymagają dalszego leczenia. Najczęstszymi objawami niepożądanymi są:

 • omdlenia,
 • zasłabnięcia,
 • zaburzenia rytmu serca.

 

Warto zaznaczyć, iż badanie ma charakter wysiłkowy, dlatego też w niektórych przypadkach może być wyczerpujące dla pacjenta. Podczas natężonego wydechu zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej – działania te mogą wpływać na ciśnienie tętnicze, a także powrót żylny. Jeśli pacjent podczas wykonywania manewrów znacznie odczuwać ból badanie powinno być natychmiastowo przerwane.

Ryzyko skutków niepożądanych u danego pacjenta zawsze należy zestawić z potencjalnymi korzyściami z wykonania badania spirometrii.

 

Poniżej znajduje się lista przeciwwskazań do wykonania badania spirometrycznego wg najnowszych rekomendacji ATS/ERS 2019, które należy omówić ze swoim lekarzem prowadzącym.

 

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem obciążenia serca lub wpływem na ciśnienie tętnicze:

 • zawał serca (w ciągu ostatnich 7 dni przed badaniem),
 • hipotensja lub ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 • istotne klinicznie/objawowe zaburzenia rytmu serca,
 • zdekompensowana niewydolność serca,
 • niekontrolowane nadciśnienie płucne,
 • ostre serce płucne,
 • niestabilna klinicznie zatorowość płucna,
 • omdlenia związane z natężonym wydechem/kaszlem w wywiadzie.

 

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem ciśnienia śródczaszkowego i śródgałkowego:

 • tętniak naczyń mózgowych,
 • zabieg neurochirurgiczny (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed badaniem),
 • niedawne wstrząśnienie mózgu z utrzymującymi się objawami,
 • zabieg okulistyczny (w ciągu ostatnich 7 dni przed badaniem).

 

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem ciśnienia w zatokach przynosowych i uchu środkowym:

 • zabieg operacyjny (w ciągu ostatnich 7 dni przed badaniem), 
 • zakażenie zatok przynosowych lub ucha środkowego (w ciągu ostatnich 7 dni przed badaniem).

 

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem ciśnienia w klatce piersiowej lub jamie brzusznej:

 • odma opłucnowa (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed badaniem),
 • zabieg torakochirurgiczny (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed badaniem),
 • zabieg chirurgiczny jamy brzusznej (w ciągu ostatnich 4 tygodni przed badaniem),
 • zaawansowana ciąża.

 

Przeciwwskazania związane z ryzykiem transmisji zakażenia:

 • aktywna choroba zakaźna lub jej podejrzenie (w tym gruźlica, COVID-19),
 • objawy przedmiotowe sprzyjające transmisji zakażenia (krwioplucie, odkrztuszanie dużej ilości wydzieliny, zmiany w jamie ustnej lub krwawienie z jamy ustnej).

 

Czy można wykonać badanie spirometryczne w ciąży?
Na liście przeciwwskazań do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego związanych ze zwiększeniem ciśnienia w klatce piersiowej lub jamie brzusznej wymieniona jest jedynie zaawansowana ciąża. Oznacza to, iż  prawidłowo przebiegająca ciąża nie stanowi przeciwwskazania do przeprowadzenia spirometrii. Warto zaznaczyć, iż  kobiety, u których występuje niewydolność szyjki macicy zagrażająca porodem przedwczesnym lub stan przedrzucawkowy powinny skłaniać raczej do odstąpienia od badania. 

Cennik

Pulmonologia

Konsultacja pulmonologa
– 1 wizyta 200 zł
– kolejna wizyta 150 zł

Skontaktuj sie z nami

+48 33 816 11 00

Zapytaj o konsultacje

+48 33 816 11 00
+48 33 816 04 43
rejestracja@klinikagalena.pl

 

Godziny przyjęć

Poniedziałek: 8:00 – 19:00
Wtorek: 8:00 – 19:00
Środa: 8:00 – 19:00
Czwartek: 8:00 – 19:00
Piątek: 8:00 – 19:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

  >>
   Oddzwonimy do 48 godzin

   +48 33 816 11 00