lek. med. Dominik Wójtowicz

specjalista ginekologii i położnictwa, certyfikowany sonografista, certyfikowany kolposkopista, kierownik Gabinetu Badań Prenatalnych w Klinice Galena

Tytuł zawodowy, ukończone uczelnie

 • Specjalizacja: ukończona specjalizacja z ginekologii i położnictwa
 • Absolwent ŚUM w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego w Debreczynie (Węgry) jako stypendysta programu Erasmus
 • Młodszy asystent na Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej (oddział III stopnia referencyjności), a wcześniej młodszy asystent na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

 

Publikacje naukowe

 • Autor i współautor publikacji medycznych w czasopismach branżowych dotyczących diagnostyki USG w położnictwie i ginekologii: Ginekologia Polska, Forum Położnictwa i Ginekologii, BioMed Research International.

 

Staże zagraniczne

 • Staż z zakresu diagnostyki prenatalnej w Fetal Medicine Foundation w Londynie pod kierunkiem prof. K. H. Nicolaidesa, King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, Londyn
 • Staż z zakresu ginekologii I położnictwa w Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Florencja, Włochy (stypendium IFMSA-Poland SCOPE)
 • Staż z zakresu chirurgi ogólnej w The Royal Infirmary, HPB and UGI Team, The University of Edinburgh Edynburg, Szkocja

 

Staże krajowe (indywidualne)

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM, Poznań, ul. Polna
 • Szpital Kliniczny UM, Warszawa, ul. Karowa
 • Szpital Bielański, Warszawa, ul. Cegłowska
 • I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawa, pl. Starynkiewicza
 • NZOZ Genom, Ruda Śląska
 • Centrum Leczenia Niepłodności Parens, al. 29 Listopada, Kraków

 

Certyfikaty i umiejętności z zakresu USG gin.-poł.

 • Wykładowca i trener na kursach praktycznych z zakresu diagnostyki prenatalnej Śląskiej Szkoły Ultrasonografii
 • Certyfikaty i zaliczony audyt Fetal Medicine Foundation z zakresu USG w 11-13+6 tyg. ciąży (NT, NB, TV, DV, PE, Doppler Ultrasound, Cervical Assessment)
 • Certyfikat Fetal Medicine Foundation z zakresu USG w 20-22 tyg. ciąży
 • Certyfikat IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) z zakresu oceny guzów jajnika
 • Certyfikat podstawowy Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i certyfikaty szczegółowe (z zakresu badań prenatalnych, oceny serca płodu i badań dopplerowskich)
 • Certyfikat umiejętności z zakresu USG w ginekologii i położnictwie Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii

 

Certyfikaty i umiejętności z zakresu USG piersi

 • Kurs podstawowy i zaawansowany do certyfikatu z zakresu badań USG piersi – pozytywnie zakończone egzaminem
 • Praca w referencyjnej Poradni Chorób Piersi NZOZ Genom w Rudzie Śl.

 

Certyfikaty i umiejętności z zakresu kolposkopii

 • Certyfikat umiejętności kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy członka Europejskiej Federacji Kolposkopii

 

Szkolenia z zakresu laparoskopii

 • 22th Kongres ESGE 2013 – Berlin, Niemcy
 • 24th Kongres ESGE 2015 – Budapeszt, Węgry
 • 4th International Winners’ Meeting 2017 – Rzym, Włochy
 • Akademia Laparoskopii Ginekologicznej – cadaver workshop – Warszawa
 • Warsztaty praktyczne z zakresu ginekologii operacyjnej – Ruda Śląska
 • Warsztaty praktyczne z zakresu laparoskopii – Piaseczno
 • Wieloetapowa Szkoła Laparoskopii – Techniki Laparoskopowe w Ginekologii – Poznań
 • Warsztaty praktyczne z szycia laparoskopowego – Łódź
 • Kurs z operacji zaburzeń statyki narządu rodnego – Łódź
 • Warsztaty endoskopii ginekologicznej dla zaawansowanych – Rzeszów
 • Staż praktyczny z zakresu laparoskopii w ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Eisenhüttenstadt (Niemcy) pod kierunkiem dr Pawła Morawskiego, Städtisches Krankenhaus, Eisenhüttenstadt, Niemcy
 • Staż praktyczny z zakresu laparoskopii w ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Świętokszyskiego Centrum Onkologii pod kierunkiem dr Marcina Miśka, ŚCO, Kielce

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek ISUOG (International Society of Utrasound in Obstetrics and Gyneacology)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Sekcji USG PTGiP
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy

 

Kursy i kongresy USG zagraniczne

 • “Intensive course on fetal echocardiography and craniofacial anomalies: new diagnostic tools” (ISUOG) – Berlin, Niemcy
 • 18th International Symposium and Workshop “Doppler Ultrasound in the Fetal Examination (From Basics to State of the Art)” (ISUOG, DEGUM, ӦGUM) – Lech, Austria
 • 12th “World Congress in Fetal Medicine 2013” (FMF) – Marbella, Hiszpania
 • “Advances in Fetal Medicine Course 2013” (FMF) – Londyn, UK
 • „24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2014” (ISUOG) – Barcelona, Hiszpania
 • 14th “World Congress in Fetal Medicine” (FMF) – Kreta, Grecja
 • „Advances in Fetal Medicine Course 2015” (FMF) – Londyn, UK
 • „26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2016” (ISUOG) – Rzym, Włochy

 

Kursy USG krajowe

 • „Fetal Malformations” (ISUOG) – Toruń
 • „Maternal – Fetal Hemodynamics” (ISOUG) – Toruń
 • „Difficult Questions – Advances” (FMF) – Sopot
 • „3D/4D VISUS” (Vienna International School of 3D UltraSonography) – Kraków
 • „Maternal-Fetal Symposium” – Warszawa
 • „Praktyczna Ultrasonografia w ginekologii I położnictwie” – Zakopane
 • „Postępy w ultrasonografii prenatalnej” – Warszawa
 • „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu diagnostyki prenatalnej, badań dopplerowskich i echokardiografii płodowej” – Ustroń/Cieszyn
 • „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu badań dopplerowskich” – Poznań
 • „Wady rozwojowe płodu – prenatalna diagnostyka USG i postępowanie” – Warszawa
 • „Echokardiografia płodu” – Rzeszów
 • „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii” – Wisła
 • „Doppler w ginekologii i położnictwie” – Pisz
 • „Kardiologia płodu” – Pisz
 • „Postawy fizyczne USG i technik dopplerowskich” – Warszawa
 • „Wady płodu, diagnostyka prenatalna, doppler w położnictwie, badanie serca płodu – kurs doskonalący” – Sieniawa
 • „Diagnostyka usg w ginekologii i położnictwie” – Zamość
 • „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu badań USG w ginekologii” – Poznań
 • „Diagnostyka ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej i uroginekologii” – Poznań
 • „Ultrasonografia 2/3D w nowoczesnej diagnostyce ginekologiczno-położniczej” – Poznań
 • „Zaawansowane serce płodu” – Kraków
 • „USG piersi” – kurs podstawowy – Kraków

 

Inne kursy, warsztaty i kongresy zagraniczne i krajowe

 • „Diagnostyka uroginekologiczna w codziennej praktyce ginekologicznej” – Kraków
 • „Jak rozpoznawać niewspółmierność porodową” – Kraków
 • „Praktyczne aspekty stosowania pessarów” – Kraków
 • „Diagnozowanie zakażeń pochwy” – Kraków
 • „Kardiotokografia praktyczna” – Kraków
 • „Postępowanie w przypadku dystocji barkowej” – Kraków
 • „Karmienie piersią” – Katowice
 • „Ginekologia – standardy postępowania” – Katowice
 • „Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego” – Łódź, Katowice
 • „Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników” – Toruń
 • „Uniwersytet Zdrowia Kobiety” – Katowice, Kraków
 • „Kurs kolposkopii dla zaawansowanych” – Kraków
 • „Zebrania naukowo-szkoleniowe Oddziału Śląskiego PTG” – Katowice
 • „Program Szkoleniowy Implanon NXT” – Cieszyn
 • „Kongres Nasza Ginekologia” – Warszawa
 • „Kongres Medycyny Praktycznej – Ginekologia i Położnictwo” – Kraków
 • „Kongres Ginekologii po Dyplomie” – Warszawa
 • „Szkoła onkologii ginekologicznej” – Kielce
 • „Kongres Stany Nagłe w ginekologii i położnictwie” – Ossa
 • „Zaawansowane zabiegi reanimacyjne” – Kraków

 

Lekarz ginekolog, ze szczególnym zainteresowaniem w zakresie diagnostyki i terapii prenatalnej. Członek zespołu lekarskiego w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Rudzie Śl. Uczeń wybitnych specjalistów z zakresu perinatologii w Polsce i na świecie.

Dr Wójtowicz oferuje naszym Pacjentkom pełen wachlarz usług Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Od okresowej kontroli, poprzez badania przesiewowe i profilaktykę, po leczenie schorzeń w przebiegu życia dorosłej kobiety, w tym także w przebiegu ciąży. Pan doktor posiada również umiejętności i certyfikat z zakresu wykonywania badań kolposkopowych, czyli pogłębionej oceny patologii szyjki macicy.

Nieustannie rozwija swoje kompetencje i zdobywa kolejne doświadczenia. W ostatnich latach szczególnie intensywnie szkoli się z zakresu histeroskopii i laparoskopii w ginekologii, czyli w najnowocześniejszych, małoinwazyjnych technikach diagnostyczno-terapeutycznych. Są to procedury szczególne przydatne w przypadku kobiet leczących się z powodu niepłodności, nieprawidłowych krwawień, czy z wykrytymi w czasie badania USG zmianami w obrębie narządu rodnego.

Uczestnik licznych staży, szczególnie o tematyce USG – zagranicznych i krajowych (m.in. w Fetal Medicine Foundation w Londynie pod kierunkiem prof. K. H. Nicolaidesa). Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki prenatalnej – także jako wykładowca i trener. Posiadacz wielu certyfikatów z zakresu badań USG, w tym jako jedna z nielicznych osób w Polsce – certyfikatu FMF dla badań pierwszego jak i drugiego trymestru ciąży oraz IOTA (International Ovarian Tumor Analysis). Autor i współautor publikacji medycznych poświęconych diagnostyce prenatalnej. Członek Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii oraz ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gyneacology).