lek. Jarosław Guz

Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista kardiolog

Tytuł zawodowy, specjalizacje, ukończone uczelnie

  • Starszy asystent Oddziału Kardiologii w Cieszynie – filia Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.

     

 

Wykształcenie

  • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Certyfikaty

  • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie badań USG narządów j. brzusznej i tarczycy
  • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w zakresie badań USG serca.

 

Główne zajęcie

  • Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna zwłaszcza wad zastawkowych, zaburzeń rytmu serca oraz choroby wieńcowej, konsultacje przedoperacyjne z oceną ryzyka sercowo-naczyniowego
  • Echo serca w tym badania przezprzełykowe stres echo,
  • Holtery EKG, RR, próby wysiłkowe