dr n. med. Jolanta Fijak-Moskal

specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

Tytuł zawodowy, specjalizacje, ukończone uczelnie

  • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (AD 2003), specjalistą pediatrii (AD 2011), specjalistą genetyki klinicznej (AD 2015)

Specjalizuje się w:

  • poradnictwie genetycznym w przypadkach niepowodzeń rozrodu (poronienia, ciąże obumarłe, dzieci urodzone martwo)
  • poradnictwie przedkoncepcyjnym (planowanie ciąży)
  • niepłodności męskiej
  • poradnictwie prenatalnym ( w trakcie ciąży)
  • trombofilii wrodzonej
  • poradnictwie dla rodzin z obciążeniem złośliwymi choroba nowotworowymi
  • poradnictwie dla dzieci/dorosłych z zespołami wad wrodzonych, cech dysmorficznych, zaburzeniami rozwoju fizycznego oraz intelektualnego i chorobami uwarunkowanymi gnetycznie.