lek. Błażej Gasiński

specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej

Tytuł zawodowy, specjalizacje, ukończone uczelnie

  • Studia: Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 1997 do 2003r. Dyplom w 2013r.
  • Tytuł: specjalista chirurgii ogólnej – w 2012r.
  • Tytuł: specjalista chirurgii onkologicznej – w 2017r.
  • Od 2004r. zatrudniony w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTCHO) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO).

 

Szczególne zainteresowania: chirurgia onkologiczna piersi, zabiegi rekonstrukcyjne piersi, laparoskopowa chirurgia nowotworów jelita grubego.

Liczne szkolenia, udział w konferencjach i zjazdach.