LECZENIE
POWIKŁAŃ COVIDOWYCH

Wiele osób przebyło infekcję i zakażenie SARS-COV-2, ale wciąż walczy z jego skutkami, utrzymującymi się objawami i powikłaniami. Różnego rodzaju dyskomfort i dolegliwości mogą utrzymywać się   nawet do kilku miesięcy. Dotyczy to również osób, które przebyły zakażenie łagodnie lub nawet bezobjawowo.

Zakażenie może negatywnie wpływać na wiele układów i narządów w tym istotnie na płuca, serce, mózg. Dlatego tak istotna jest opieka nad „ozdrowieńcami”. Szczególnie ważna jest w opiece nad pacjentami post-covid rola pulmonologa, aby ocenił obecność ewentualnych powikłań płucnych. 

Najczęstsze powikłania po COVID-19: 

 • przewlekłe zmęczenie,
 • duszność,
 • skrócony oddech,
 • kaszel,
 • dolegliwości bólowe w klatce piersiowej,
 • bole stawów,
 • bóle głowy,
 • zaburzenia koncentracji,
 • utrzymujące się stany podgorączkowe lub gorączkowe,
 • kołatania serca,
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe,
 • depresja,
 • zaburzenia psychiczne. 

Na podstawie dotychczasowych badań szacuje się, że około 80 % pacjentów hospitalizowanych i 20 % niehospitalizowanych może mieć powikłania pocovidowe. 

Przebycie infekcji COVID-19 wpływa na różne układy i narządy i powoduje wiele problemów zdrowotnych. Szczególnie negatywnie może wpływać na układ oddechowy powodując ostre śródmiąższowe zapalenie płuc. Wirus może powodować długotrwałe uszkodzenie tkanki płucnej, nieodwracalne zmiany w płucach, zwłóknienie prowadzące do niewydolności oddechowej co może prowadzić do utrzymujących się problemów z oddychaniem.

Osoby, które nie wróciły do stanu zdrowia sprzed COVID-19 i objawy infekcji trwają dłużej niż 3 tygodnie wymagają monitorowania stanu zdrowia.

Skonsultuj się z pulmonologiem w przypadku:

 • utrzymującego się zmęczenia, zmniejszonej tolerancji wysiłku powyżej 3 miesięcy,
 • nasilającej się duszności,
 • saturacja  < 96 proc.( mierzona pulsoksymetrem)
 • bólu w klatce piersiowej niewiadomego pochodzenia